كامل ترین مرجع خطاهای مودم به فارسی

1389/06/31 10:51

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: آموزش شبکه ، امنیت وشبکه ، ترفندهای کامپیوتری ، مقالات آموزش سخت افزار ،

كامل ترین مرجع خطاهای مودم


600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .


601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .


602 . Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.


603 . بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .


604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .


605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .


606 . Port شناسایی نمی شود .


607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .


608 . راه انداز مودم نصب نشده است .


609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .


610 . بافر ندارد .


611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .


612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .


613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .


614 . سرریزی بافر .


615 . Port پیدا نشده است .


616 . یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .


617 .Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .


618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).


619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).


620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .


621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .


622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .


623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .


624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .


625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .


626 . رشته را نمی تواند بارگذاری كند .


627 . كلید را نمی تواند بیابد .


628 . Port قطع شد .


629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).


630 . Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .


631 . Port توسط كاربر قطع شد .


632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .


633 . Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .


634 . نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .


635 . خطا مشخص نشده است .


636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .


637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .


638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .


639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .


640 . خطای NetBIOS رخ داده است .


641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .


642 . یكی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ، ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .


643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .


644 . شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .


645 . Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.


646 . حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد .


647 . حساب قطع می باشد .


648 . اعتبار password تمام شده است .


649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .


650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .


651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .


652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .


653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .


654 . یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .


655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .


656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .


657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .


658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .


659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .


660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .


661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .


662 . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.


663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .


664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .


665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.


666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .


667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .


668 . اتصال از بین رفته است .


669 . پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .


670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


673 . نمی تواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


676 . خط اشغال می باشد .


677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .


678 . پاسخی وجود ندارد .


679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .


680 . خط تلفن وصل نیست .


681 . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .


682 . Writing section name دچار مشكل می باشد .


683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .


684writing device name .684 با مشكل روبرو می باشد .


685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .


686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد .


687 . Writing usage با مشكل مواجه است .


688 . Writing default off دچار مشكل می باشد .


689 . Reading default off با مشكل مواجه است .


690 . فایل INI خالی ست .


691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد


692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .


693 . Binary macro با مشكل مواجه می باشد .


694 . خطای DCB یافت نشد .


695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .


696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد .


697 . Partial response looping با مشكل روبرو می باشد .


698 . پاسخ نام كلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .


699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .


700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .


701 . دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .


702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .


703 . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .


704 . شماره اشتباه callback .


705 . مشكل invalid auth state .


706 . Invalid auth state دچار مشكل می باشد .


707 . علامت خطایاب . x. 25


708 . اعتبار حساب تمام شده است .


709 . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .


710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.


711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید


712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .


713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .


714 . كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .


715 . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .


716 . پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .


717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .


718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .


719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .


720 . پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند .


721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .


722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .


723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .


724 . پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .


725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .


726 . پروتكل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .


727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .


728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند .


729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .


730 . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .


731 . پروتكل پیكر بندی نمی شود .


732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .


733 . پروتكل كنترل PPP برای پروتكل این شبكه ، در سرور موجود نمی باشد .


734 . پروتكل كنترل لینك PPP خاتمه یافته است .


735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .


736 . كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف می نماید .


737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .


738 . سرور آدرس را مشخص نمی كند .


739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.


740 . دستگاه های TAPI كه برای remote access پیكر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .


741 . كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .


742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .


743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .


744 . نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .


745 . یك فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .


751 . شماره callback شامل یك كاراكتر بی اعتبار می باشد . كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .


752 . در زمان پر دازش script یك خطای نحوی صورت می گیرد .


753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است .


754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .


755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمی باشد زیرا این ورودی یك شماره گیر عادی را دارد .


756 . این اتصال هم اكنون در شماره گیری می باشد .


757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .


758 . اشتراك اتصال اینترنت هم اكنون روی این اتصال میسر می گردد .


760 . در زمان فراهم آوری امكانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .


761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.


763 . اشتراك اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی كه با این LANها مشترك شده است وجود دارد .


764 . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نیست .


765 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی می شود كه برای آدرس گذاری اتوماتیك IP مورد نیاز می باشد .


766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .


767 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب می گردد كه بیش از یك آدرس IP را پیكر بندی كرده است . اتصال LANرا با یك آدرسIP مجزا ، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت صورت گیرد .


768 . به دلیل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .


769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .


770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .


771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبكه اشغال می باشد .


772 . سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .


773 . امكان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است .


774 . به دلیل از كار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .


775 . مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد .


776 .مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید .


777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل می باشند .


778 . تایید هویت سرور غیر ممكن می باشد .


779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .


780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .


781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .


782 . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یك پروتكل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .


783 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبكه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .


784 . در حالی كه این اتصال را در زمان log on استفاده می كنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نام كاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید .


785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یك smartcard پیكر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید .


786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد .


787 . اتصال L2TP غیر ممكن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید .


788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهم نماید .


789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است .


790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .


791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .


792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .


793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق می رسند .


794 . ویژگی RADIUS ا ین كاربر PPP نمی باشد .


795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این كاربر ، نادرست می باشد .


796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .


797 . مودم پیدا نشد .


798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .


799 . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند كه برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی شده است . مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیكر بندی نشده است .


800 . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: كامل ترین مرجع خطاهای مودم به فارسی ،
آخرین ویرایش: - -

آشنایی با مفاهیم سخت افزار

1389/06/29 11:49

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات آموزش سخت افزار ،
mother board-
مادر بورد یا برد اصلی (به انگلیسی: Main board) تخته مدار الکتریکی است که بخش‌های گوناگون رایانه مانند واحد پردازنده مرکزی، حافظه دسترسی تصادفی (RAM) و ... بر روی آن سوار می‌شوند و بلاک‌های بسیار کاربردی و مهم دیجیتالی نظیر بایوس (BIOS) قرار گرفته‌اند. همچنین شاید بتوان مادر برد را اصلی‌ترین بخش یک رایانه‌ به شمار آورد و کار آن را کنترل کردن پردازشگر مرکزی و ارتباط دادن آن با قسمت‌های دیگر دانست.
 

 

case-

کیس در کامپیوتر های شخصی (رایانه ها) به محفظه ای اطلاق می شود که سایر قطعات سخت افزار در آن قرار گرفته ومجموعه یک سیستم کامپیوتری را تشکیل می دهند. کیس ها در انواع گوناگون ساخته شده و اکثر دارای چهارچوب فلزی و قاب های پلاستیکی یا فلزی می باشند. کیس ها به انواع مختلف ATX, ATX2, BTX و در اندازه های مختلف از کوچک تا بزرگ برای مصارف خانگی تا سرور های بزرگ ساخته می شوند.

 
monitor-
نمایشگر یا مانیتور، دستگاهی است که تصویر تولیدشده توسط آداپتور تصویری رایانه بر روی آن نشان داده می‌شود. نمایشگر توسط کابلی به آداپتور تصویری متصل می‌شود.
نمایشگرهای با قابلیت های متفاوت برای کاربردهای خاص تولید می شوند:

1- نمایشگر تک رنگ که فقط سیاه و سفید و رنگ طوسی را نشان می دهد.

2- نمایشگر دو یا چند رنگ که رنگ متن و کادر متن را می تواند تغییر دهد.

3- نمایشگر تمام رنگی یا سوپر وی جی ئی که بیش از بیست میلیون رنگ تولید می کند و تصاویر نسبتا طبیعی عرضه می کند.
نمایشگرها در دو نوع تولید می شوند:

1- نمایشگرهای کاتدی که تکنولوژی آنها مانند صفحه تلویزیون است.

2- نمایشگرهای LCD که تکنولوژی صفحه نمایش آنها مانند ساعت مچی دیجیتال یا صفحه نمایش تلفن همراه (موبایل) می باشد. صفحه نمایشگر LCD (Liquid crystal display) دارای کریستال مایع می باشد. سطح صفحه نمایش نمایشگر را بر حسب اینج می سنجند.

cpu-

یک (central processing unit (CPU که به عنوان مغز رایانه نامیده می شود و مسئولیت كنترل تمام محاسبات، عملیات و قسمت های مختلف را بر عهده دارد.

 

hard disk-
دیسک سخت (hard disk) یکی از قطعات رایانه است. دیسک سخت وسیله‌ای است با یک یا چند صفحه انعطاف‌پذیر که سطح آنها با موادی پوشش داده شده که بتوان داده‌ها را به طور مغناطیسی بر روی آنها ضبط نمود. این وسیله علاوه بر صفحه‌های مذکور حاوی هدهای خواندن/نوشتن، سازوکار تعیین محل هد، و موتوری است که در محفظه‌ای جای داده می‌شود تا از آلودگی‌های خارجی در امان باشد این محیط محافظت شده به هدها امکان می‌‌دهد تا به اندازه ۱۰ تا ۲۵ میالینیم اینچ از سطح صفحه‌ای که عموماً ۳۶۰۰ تا ۲۷۰۰ دور در دقیقه می‌‌زند فاصله داشته باشد بنایراین حجم داده‌های قابل ذخیره سازی وسرعت دستیابی به آنها نسبت به فلاپی‌دیسک‌ها بسیار بیشتر است . در دیسكهای سخت جدید كه به آنها دوربالا نیز گفته می شود، سرعت چرخش دیسك به 7200 دور در دقیقه می رسد. ظرفیت دیسك های سخت به مراتب از فلاپی دیسك ها بیشتر بوده و هر روز به ظرفیت آنها افزوده می‌شود به عنوان مثال امروزه ظرفیت متوسط دیسك های سخت در حدود 700 گیگا بایت است. در دیسک های سخت چند صفحه دیسک جای داده می‌شود تا دیسک گردان بتواند به بیش از یک صفحه دستیابی داشته باشد.
 

 
 
 
این قسمت از رایانه جریان الكتریكی مورد نیاز در رایانه را تنظیم نموده و مقدار آن راتأمین می كند.
VGA- مخفف video graphics array)) یك آداپتور ویدیویی است كه در سال ۱۹۸۷ توسط شركت IBM ساخته شد. این آداپتور علاوه بر پشتیبانی از حالتهای ویدیویی EGA، حالتهای متعدد دیگری نیز دارد كه متداولترین آنها این دو حالت گرافیكی هستند :

- حالت نمایشی با كیفیت وضوح ۶۴۰ در ۴۸۰ پیكسل با ۲ یا ۱۶ رنگ هم‌ زمان از جدول ۱۴۴، ۲۶۲ رنگی

- حالت نمایشی با كیفیت وضوح ۳۲۰ در ۲۰۰ پیكسل با ۲۵۶ رنگ انتخابی از جدول ۱۴۴، ۲۶۲ رنگی

keyboard-
صفحه‌کلید یا کیبورد یکی از اجزاء پیرامونی رایانه است. صفحه‌کلید هم مانند ماوس وظیفه فرمان دادن به کامپیوتر را دارد. صفحه‌کلید از تعداد زیادی دکمه تشکیل شده است. صفحه‌کلید در مدلها و اقسام گوناگون ساخته می‌شود. فیش آن معمولا از نوع PS2 بوده و در مدل‌های اخیر بنفش رنگ است. این فیش خروجی صفحه‌کلید بوده و به مادربرد وصل می‌‌شود. صفحه کلید از یک سری کلید تشکیل شده که به ریزپردازنده‌هایی متصل شده‌اند که حالت هر کلید را نشان می‌دهند. پردازشگر درون صفحه کلید پارامترهایی را که برای استفاده مهم است می‌فهمد. برای مثال موقعیت کلید که در قالب کلید است، مقدار جهش و نمایان شدن سرعت انتقال مطلب تایپ شده، حروف فرستاده شده به رایانه که در یک بافر حافظه نگهداری می‌شود و غیره. اطلاعات از طریق رابط به رایانه فرستاده می‌شود.

mouse- موشی یا موشواره یا ماوس(mouse) دستگاهی شبیه به موش است که جزو تجهیزات ورودی رایانه به حساب می‌آید.بهترین وسیله جهت نشان دادن و انتخاب نمودن گزینه ها و ایجاد ارتباط كاربر با رایانه می باشد.
 

printer-
چاپگَر یا پرینتِر یکی از تجهیزات جانبی رایانه است که متن یا تصویر ایجاد شده به وسیله رایانه را بر روی کاغذ (یا رسانه مشابه دیگری) حک می‌‌کند.

انواع چاپگرها عبارت‌اند از چاپگر ماتریس سوزنی، چاپگر لیزری، چاپگر جوهرافشان، تماسی و غیرتماسی.

چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح و بسرعت متداول گردیدند. شاید یکی از مهمترین دلایل رشد سریع این نوع از چاپگرها قیمت مناسب آنها نسبت به کیفیت و کارآئی آنان باشد. یک چاپگر جوهر افشان، چاپگری است که برای ایجاد تصاویر، قطرات (ذرات) بسیار کوچکی از جوهر را بر روی کاغذ پخش می‌کند (پاشیدن).

اسکنر یا پویشگر وسیله‌ای است برای تصویربرداری از سندی کاغذی. اسکنرها دستگاه‌هایی برای ورود عکس یا متن به رایانه می‌باشند و کمپانیهای تولید کننده اسکنر همان کمپانیهای تولید کننده چاپگرها هستند. اسکنرها شمایلی مانند دستگاه فتوکپی دارند. در محفظه‌ای که در آن کاغذ قرار می‌گیرد تصویر یا متن مورد نظر در کامپیوتر وارد می‌شود. اگر ما بخواهیم متنی را وارد کامپیوتر کنیم باید تصویر را با برنامه‌ها و نرم افزارهای مخصوص تبدیل به متن کنیم. در پشت اسکنر دو خروجی وجود دارد که به یکی از آنها از طرف رایانه فیشی متصل می‌شود و به دیگری فیشی از طرف چاپگر متصل می‌شود. رنگ فیش خروجی اسکنر هم آبی است.
مودم یکی از ابزارهای رایانه‌ای است که برای اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر از طریق خطوط‌ مختلف مخابراتی استفاده می‌‌شود. البته هریک از این دو کامپیوتر می‌‌توانند راهی به یک شبکه رایانه‌ای باشند. نام مودم (Modem) مخفف Modular-Demodular است. یعنی وسیله‌ای که سیگنال‌ها را مدوله یا دمدوله می‌کند.

USB پورت جدیدی محسوب می شود كه سرعت بسیار بالایی دارد این پورت هم اكنون دربردهای جدید ازآن استفاده می شود و برای اتصال دستگاههابه سیستم به كارمی رود مانند : موس،چاپگر، و صفحه كلید و...

CD- ROM-
دیسك های فشرده رایج هستند كه حجم آنها از ۶۵۰ مگا بایت به بالاست و برای ذخیره و جابه جایی اطلاعات می باشد.

DVD- ROM-
این نوع رسانه مانند CD می باشد كه با این تفاوت كه دارای حجم بسیار بالا و كیفیت فوق العاده باشد.
-Floppy جهت ذخیره اطلاعات بكار می رود و حجم آن ۴۴/۱ مگابایت است.  دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آشنایی با مفاهیم سخت افزار ،
آخرین ویرایش: - -

DDR 1,2,3

1389/05/31 21:32

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات آموزش سخت افزار ،

در این مقاله سعی می كنیم كمی بیشتر درباره حافظه های DDR و DDR 2 و DDR 3 صحبت كنیم. قبل از هر حرفی باید بگویم همه این حافظه های رم براساس ( SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access MemoryDDR مخفف Double Data Rate است یعنی حافظه هایی از این نوع با هر سیكل دو بسته اطلاعاتی را منتقل می كنند. اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم حافظه ای كه DDR است دو برابر حافظه ای كه DDR نیست سرعت دارد (حافظه های SDRAM كه امروزه دیگر در كامپیوترهای شخصی استفاده نمی شود.) به دلیل این ویژگی است كه برچسب سرعت این حافظه های رم دو برابر سرعت كلاك آنهاست. مثلاً رم DDR 2-800 با كلاك 400M HZ كار می كند. طراحی شده اند. یعنی آنها از یك سیگنال كلاك برای تطابق زمانی استفاده می كنند.

سیگنال كلاك یا ساعت رم


 

البته باید بدانید كه این اعداد حداكثر سرعتی را كه رم می تواند با آن كار كند نشان می دهد. و در عمل این سرعت اتفاق نمی افتد. فرض كنید یك حافظه DDR2-1066 دارید و روی كامپیوتری با سرعت كلاك 400MHZ نصب شده است در عمل سرعت رم می شود DDR-800 . علت این است كه سیگنال كلاك توسط رم تولید نمی شود بلكه بوسیله كنترلر حافظه (مداری كه در چیپ north bridge مادربرد یا داخل CPU بسته به نوع سیستم واقع شده است.) تولید می شود. این شیوه نامگذاری DDRX-YYY (كه عدد OX بیانگر نسل فناوری و عدد YYY بیانگر سرعت كلاك DDR است.) فقط به صورت تئوری برای چیپ ها حافظه مورد استفاده قرار می گیرد. اما یك ماژول رم كه چیپ های حافظه روی آن قرار می گیرند از یك سیستم نامگذاری متفاوت استفاده می كند: PCX-ZZZ كه عدد X بیانگر نسل فناوری بكار رفته است و عدد ZZZ ماكزیمم سرعت انتقال از نظر تئوری است.

عددی كه با ZZZ بیان می شود نشان دهنده تعداد بایت منتقل شده بین كنترلر حافظه و ماژول حافظه در یك ثانیه است. ولی اگر بخواهیم این اعداد را به هم تبدیل كنیم كافیست عدد كلاك DDR را كه برحسب MHZ بیان می شود در 8 ضرب كنید. به عنوان نمونه رم DDR2-800 از نظر تئوری دارای حداكثر سرعت انتقال اطلاعاتی برابر با 6400 مگابایت بر ثانیه (یا 8*800) است و ماژول های رم ای كه از این نوع حافظه ها استفاده می كنند PC2-6400 نامیده می شوند. بعضی مواقع این اعداد گرد می شوند مثلاً حافظه های DDR3-1333 از نظر تئوری دارای سرعت انتقال اطلاعاتی برابر 10666 مگابایت بر ثانیه هستند. اما ماژول های رم ای كه از این نوع حافظه استفاده می كنند PC3-10666 یا PC3-10600 نامیده می شوند كه به كارخانه سازنده هم بستگی دارد.

بسیار مهم است كه بدانید این اعداد بیشترین مقادیری است كه از نظر تئوری قابل دستیابی است ولی در عمل هیچگاه به چنین اعداد دست نخواهید یافت.

علت این است كه در تئوری فرض می كنیم با هر پالس ساعت حافظه درحال ارسال اطلاعات به كنترلر حافظه است ولی در عمل این گونه نیست. كنترلر حافظه و حافظه مجبورند فرمان ها را با هم رد و بدل كنند. (مثلاً برای رم فرمان می رسد كه اطلاعات ذخیره شده را به یك محل مشخص ارسال كند.) و در طول این مدت رم هیچ اطلاعاتی را منتقل نمی كند.

اگر این مقاله را در یادبگیردات كام با دقت خوانده باشید اكنون اساس كارحافظه های DDR را می دانید.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: DDR 1 ، 2 ، 3 ،
آخرین ویرایش: - -

Dual channel

1389/05/31 21:31

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات آموزش سخت افزار ،

نحوه عملكرد رم (RAM) به گونه ای است كه مانع از كاركرد كامپیوتر با بالاترین سرعت ممكن می شود. علت این است كه سرعت cpu بیشتر از رم است و معمولاً برای ارسال اطلاعات به حافظه رم باید لحظاتی منتظر بماند. در طول این مدت انتظار cpu بی كار می ماند (البته این حرف كاملاً صحیح نیست ولی برای بیان منظور مناسب است). در یك كامپیوتر ایده آل رم باید به اندازه cpu سریع باشد. فن آوری Dual channel برای دو برابر كردن سرعت ارتباط بین حافظه رم و كنترلر حافظه (memory controller) ابداع شده است. كه نتیجه آن افزایش سرعت و كارایی كل كامپیوتر است. در این مقاله از سلسله مقالات آموزش سخت افزار در یادبگیردات كام سعی كرده ایم شما را بیشتر با Dual channel آشنا كنیم.

قبل از اینكه درباره نحوه كار Dual channel صحبت كنیم اجازه دهید نحوه اتصال رم به سیستم را توضیح دهیم.

حافظه بوسیله مداری به نام «كنترلر حافظه» كنترل می شود. این مدار از نظر فیزیكی داخل چیپ (چیپ north bridge یا MCH كه مخفف هاب كنترل حافظه است كه چیپ های ساخت اینتل هستند و ویژگیهای بهتری دارند.) قرار دارند و در مورد AMD این مدار داخل cpu قرار دارد (cpu هایی مانند AMD64، Athlon 64 phenom این گونه اند ولی cpu های قدیمی تر مانند Athlon XP نحوه كاری شبیه اینتل داشتند.) • حافظه رم از طریق یك سری هادی به كنترلر حافظه متصل شده است. این هادیها به سه گروه تقسیم شده اند: اطلاعات، آدرس و كنترل. هادیهای باس اطلاعات یا دیتا اطلاعاتی را كه در حال خواندن است حمل می كنند. (مثلاً اطلاعات را از رم به كنترلر حافظه و سپس cpu انتقال می دهند.) هادیهای باس آدرس به حافظه رم می گویند دقیقاً كدام اطلاعات باید خوانده شود یا كدام اطلاعات باید ذخیره شوند. و هادی های كنترل دستوراتی را به ماژول های حافظه رم می فرستند. و می گویند چه عملیاتی درحال انجام است. به عنوان مثال می گویند این یك فرمان نوشتن (ذخیره كردن) یا یك فرمان خواند است. یك هادی مهم دیگر در باس كنترل وجود دارد و آن سیگنال كلاك (پالس ساعت) رم است كه این سیگنال در كنترلر حافظه تولید می شود. در شكل زیر توضیحات بالا به سادگی قابل مشاهده است. البته این شكل براساس مدل اینتل كشیده شده است. و همانطور كه گفته شد در cpu های شركت AMD مدار كنترلر حافظه در داخل cpu قرار دارد و بنابراین باس حافظه مستقیماً و بدون واسطه از cpu می آید.

  سرعت حافظه رم به فركانس سیگنال پالس ساعت یا همان كلاك بستگی دارد این سیگنال در مادربردهای اینتل ساپورت توسط چیپ مادربرد تولید می شود و برای سیستمهای بر پایه AMD این پالس توسط cpu تولید می شود. تا هنگام نگارش این مقاله cpu های ساخت AMD از حافظه DDR3 پشتیبانی نمی كنند چون مدار كنترل حافظه ای كه در داخل cpu گنجانده شده این فناوری را نمی شناسد.

  اگر بخواهیم اثر پالس ساعت را روی كار حافظه بیان كنیم بهتر است مثالی بیاوریم فرض كنید كامپیوتری دارید كه كنترلر حافظه آن سیگنال پالس ساعتی برابر 667 مگاهرتز تولید می كند. (2*333) و رم شما DDR2-800 است در بهترین حالت رم شما با 667 مگاهرتز كار می كند. این محدودیت فیزیكی كنترلر حافظه شماست. البته این محدودیت در cpu های AMD وجود ندارد.

  ماژول های حافظه رم در دارای ظرفیت محدودی برای انتقال اطلاعات هستند امروزه این ظرفیت این باس اطلاعاتی 64 بیت است. كاری كه در فن آوری Dual channel انجام شده این است كه پهنای باند این باس انتقال اطلاعات را از 64 به 128 بیت توسعه داده اند.
  دیدگاه ها : نظرات
  برچسب ها: Dual channel ،
  آخرین ویرایش: - -

  اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

  1389/05/28 19:30

  نویسنده : شهرام قاسمی
  ارسال شده در: ترفندهای کامپیوتری ، مقالات علمی آموزشی ، مقالات آموزش سخت افزار ،

  كمی صبر كنید !

   

  تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

  1- سفینه فضایی

  2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

  3- جیزی نیست !

  4- همه گزینه ها

   

  جواب سوال كمی پایین تر !

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  شاید باورش سخت باشه

  ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

   

  این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

  1l.jpg

   

  حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

   

  این وسیله:

  یك میز لپ تاپ تاشو،

   یك فن خنك كننده لپ تاپ،

   پایه نگه دارنده لپ تاپ،

   میز شیك و ساده و....

  به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

   

  شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

  8l.jpg

  می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

   

  خلاصه براتون بگم

  این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

  پس خودتون ببینید...

   

  می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

  5l.jpg

   

   

  جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

  2l.jpg

   

  قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

  دارای دو فن خنك كننده داخلی

  3l.jpg

   

  قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

  4l.jpg

   

   

  7l.jpg

   

  واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

  9l.jpg

   

  8l.jpg

  و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

  توی كیف لپ تاپ شما جا میشه
  دیدگاه ها : نظرات
  آخرین ویرایش: - -  تعداد کل صفحات : 27 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic