گفتگو پیرامون مسائل جنسی فقط وظیفه ی پدر و مادر نیست

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، پزشکی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ، دانستنیهای پزشکی ،

گفتگو پیرامون مسائل جنسی فقط وظیفه ی پدر و مادر نیست

توضیحاتی که تا به اینجا داده شد، در مورد کودکان تا پیش از مرحله ی بلوغ بود. پس از این مرحله وظیفه اطلاع رسانی از والدین به اولیای مدرسه منتقل میشود و بسیاری از پدر و مادرها از این بابت احساس رضایت دارند.                                                      

اما در حقیقت این وظیفه هم به عهده خانه و هم به عهده مدرسه می باشد. هنوز بسیاری از معلمان و همچنین والدین از گفتگو در این موارد پرهیز میکند. در عین حال، بسیاری از والدین معتقدند که آگاهی در مورد مسائل جنسی برای کودکان کمتر از 13 سال به خانواده و محیط خانه مربوط می شود. 

به مرور تغییراتی در این دیدگاه ها پدید آمده است. امروزه بسیاری از مسئولین مدارس معتقدند که روشنگری در مورد مسائل جنسی از وظایف مهم والدین می باشد، اما باید در مدارس نیز به گفتگو درباره ی این مسائل اهمیت داده شود. اگر بچه ها در مدرسه سوالاتی مطرح می کنند؛ اگر برداشت غلط یا منفی نسبت به روابط جنسی دارند؛ شما به عنوان یک مربی نباید بی تفاوت بمانید.                                                            

مدارس وظیفه ی تعلیم و تربیت را برعهده دارند که این وظیفه، آموزشِ درست مسائل جنسی را نیز شامل می شود. اینکه برای همه ی معلمان و مربیان همواره به یک اندازه آسان نیست که در این موارد با شاگردان گفتگو کنند، قابل درک است. اما آنان می توانند، در این زمینه با کسانی مشورت کنند که دارای تجربه هستند. خوشبختانه امروزه کتب و مقالات زیادی یافت می شوند که می توانند مربیان را برای صحبت پیرامون مسائل جنسی در کلاس یاری  دهند.  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تمایل جنسی کودکان چیست؟

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ، دانستنیهای پزشکی ،

تمایل جنسی کودکان چیست؟

 

1.1- تمایلات جنسی چیست؟

برای درک چگونگی مسائل جنسی کودکان، ابتدا باید از خود سئوال کنیم که از مسائل جنسی بطورکل چه برداشتی داریم. توضیح آنچه ما در این مورد درک میکنیم، کار ساده ای نیست. چرا که این موضوع در بر گیرنده حیطه وسیعی از مسائل جنسی و جسمی، نیازها، میل ها و احساسات میباشد. اغلب می شنویم که تمایلات جنسی را "مجموعه رفتارهایی که به سکس مربوط می شود" تعریف می کنند. اما خود سکس چیست؟ در ادبیات  و تحقیقات علمی تعاریف مختلفی از تمایلات جنسی ارائه می شود و به نظر می رسد که همگان می دانند که تمایلات جنسی چیست.  اما ارائه ی تعریفی مورد توافق همگان، کاریست دشوار .هر کسی تعریف مشخصی از آن ارائه میدهد که در بر گیرنده تجربه شخصی خود او میباشد.

 اگر از دوستان خود بپرسید: "به نظر شما تمایلات جنسی یعنی چه؟" خواهید دید جواب هایی که می شنوید، بسیار گوناگون و متفاوت است. مثلا "همه چیزهایی که به هم آغوشی مربوط است"؛ "وقتی که با دیدن یک زن زیبا، احساس هیجان در من ایجاد می شود"؛ "جذابیتهایی که نمیتوان در مقابلشان مقاومت نشان داد"؛ " با هم در حمام بودن و همدیگر را صابون مالی کردن"؛ " احساس مورموری که از لمس یکدیگر ایجاد می شود"؛ "یک احساس شدید در دستگاه جنسی، وقتی که می گوید: من ترا می خواهم، همین حالا می خواهم."؛ "وقتی که او غذایی کاملا ویژه برایم می پزد، و هیجانی که از این کار به من دست می دهد." وبه همین ترتیب هفت شخص مختلف ممکن است هفت پاسخ متفاوت به این پرسش دهند. و ملاحظه کنید که هر چه تعداد پرسش شوندگان بیشتر شود، پاسخ های داده شده هم متنوع تر خواهد بود. نیاز جنسی بطور آشکار مفهومی شخصی است. اگر به پاسخ های بالا دقت کنید، می بینید که این تمایلات به احساسات ما مربوط اند: دیدن، لمس کردن، بوییدن، هم آغوشی، ماساژ دادن و در مورد برخی خوردن. تمایلات جنسی را در بهترین حالت میتوان چنین تعریف کرد:                                                                                                  

مجموعه رفتار ها و احساسات جسمی میان دو نفر که  می توانند عامل ایجاد احساسات ویژه ای از قبیل آرامش، هیجان و لذت گردند.               

تعریف بالا  هم می تواند شامل کسی باشد که تمایل جنسی را فقط مربوط به نوازش کردن، لمس کردن آلت تناسلی و هم آغوشی می داند، و هم کسی که مشتاق دیدن بدنی زیبا، و یا خوردن غذایی است که مخصوص او آماده شده باشد.                        

1.2- تمایلات جنسی و بزرگسالان

بسیاری از بزرگسالان، تمایلات  جنسی را با رفتارهای جسمانی معنا میکنند. رفتارهایی از قبیل: نوازش کردن، بوسیدن، لمس کردن، نگاه کردن، هم آغوشی و ارضا شدن. اما باید توجه داشت  که مسائل جنسی میتوانند معانی عاطفی نیزبه همراه داشته باشد. شما از طریق هماغوشی علاقه خودتان را به دیگری ابراز میکنید. نشان میدهید که تمایل دارید در کنار او باشید. به علاوه برای برخی تمایل جنسی نوعی احساس امنیت، آرامش و تخلیه فشارهای روانی است. تمایل جنسی می تواند در قالب کلمات، عشوه گری، بوسیدن، نوازش کردن و غیره ابراز شود.

1.3- آیا تمایلات جنسی در کودکان وجود دارد؟

اگر این را بپذیریم که برای بسیاری از بزرگسالان رابطه جنسی تداعی کننده چیزی جز آمیزش جنسی و ارضاء شدن نیست، بدین ترتیب قابل درک خواهد بود که این دسته از بزرگسالان تصوری از وجود نیازهای جنسی در کودکان نداشته باشند. سالها وجود احساسات جنسی در کودکان انکار میشد و این امر البته منطقی بنظر میرسد، چرا که رفتارهائی از قبیل هم آغوشی و ارضا شدن در بچه ها مشاهده نمیشود.در نتیجه اینطور تصور میگردید که بچه ها فاقد احساسات جنسی هستند.

 اما اگر نگاه وسیعتری به تمایل جنسی داشته باشیم، در آنصورت مسائل جنسی حیطه وسیعتری را در بر میگیرد. به طور مثال، نگاه کردن به بدن یکدیگر و لمس آن، نگاه کردن به آلت تناسلی و لمس آن، یا "دکتر بازی" و یا بوسیدن همدیگر. همه ی این رفتار ها می توانند احساسات و هیجاناتی در دستگاه جنسی ایجاد کنند. کودکان می توانند همه ی این رفتار ها را داشته باشند و دچار هیجانات ناشی از این رفتارها نیز بشوند.                                                                           

تمایلات جنسی دارای دو وجه جسمانی و عاطفی است که هر کدام  به ترتیب  دارای  کارکرد های مختلفی میباشند. از جمله: همآغوشی و ارضای جنسی و یا ایجاد ارتباط  و آرامش. بنابر پژوهش های انجام شده حدود 10 درصد از کودکان زیر 12 سال می توانند ارضای جنسی(ارگاسم) داشته باشند. اما رفتار جنسی آنان با قصد ارضاء جنسی صورت نمی گیرد، زیرا کودکان هنوز در مرحله ی ارتباط دادن رفتار جنسی و ارضای جنسی نیستند و این چیزیست که کودکان طی سالهای بعد می آموزند و در سنین بلوغ واقعیت می یابد. به علاوه، هم آغوشی و آمیزش میان کودکان در فرهنگ ما یک رفتار طبیعی کودک محسوب نمی شود. کودکان رابطه ی آمیزشی و جنسی را مختص بزرگسالان می دانند نه خود. برای بسیاری از کودکان وجود رابطه ی جنسی میان بزرگسالان عجیب به نظر می رسد.

 تمایلات جنسی در کودکان به میزان زیادی معطوف به اکتشاف تن خودشان است و  احساساتی که به این کشف مربوط می شود. با گذر سالیان، تمایل جنسی شکل نوعی وسیله ی ارتباطی به خود می گیرد. این تمایل در ابتدا به ویژه متوجه  لمس کردن و اکتشاف تن خود است و در ادامه به کشف و لمس بدن دیگری می انجامد. در مرحله بعدی نیازهای جنسی با احساسات ویژه ای در می آمیزد که به ظهور عشق می انجامد و به این ترتیب چیزی به تدریج اما بطور قطع شکل میگیرد که ما آنرا کششهای جسمانی می نامیم.                                                              

تمایلات جنسی در کودکان نباید با تمایلات جنسی بزرگسالان مقایسه شوند، چرا که تمایلات جنسی کودکان دارای جنبه های دیگری نیز هست و عملکردها و اشکال بروز آن متفاوت از بزرگسالان میباشد. چهار مثال زیر گواه این ادعاست: 

- "وقتی پسر 4 ماهه ام را نظافت می کنم، گاهی اوقات او نعوظ می کند. ولی چون اغلب بعد از آن ادرار می کند، من همیشه فکر می کردم که نعوظ او به علت داشتن ادرار است"                                                                                          

بسیاری از والدین با این نظر موافقند که آلت تناسلی پسر بچه ها در زمان نوزادی نیز می تواند شق شود. آیا این به تمایل جنسی  مربوط است؟ در مورد نعوظ نوزادان، پژوهشگران امور زیستی و جنسی نظرات متفاوتی دارند. برخی بر این باور اند که شق شدن آلت تناسلی پسر بچه ها، نشانه ای از احساسات جنسی آنان میباشد که حس خوشایند و لذت بخشی برای کودک به همراه دارد و برخی معتقد اند که نعوظ نوزادان پسر به علت فشار به مثانه است و نه ایجاد احساس جنسی. چرا که، به نظر این گروه، کودکان تقریبا همیشه پس از نعوظ ادرار می کنند.

حتی در سنین بالاتر هم نعوظ را همواره نمی توان با احساس جنسی مربوط دانست. در نظر داشته باشید که نعوظ صبحگاهی در بزرگسالان هم  ایجاد می شود و یا جوانان که ناخودآگاه  دچار این حالت می شوند و اغلب هم احساس خوبی نسبت به آن ندارند. 

- "وقتی تن دختر هشت ساله ام را می خارانم، بسیار لذت می برد. در زمان نوزادی هم از ماساژ بدن اش بسیار لذت می برد."                                    

تماس با پوست بدن کودکان از ایام نوزادی و حتی تا سنین بزرگسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای کودکان نیز احساسی کاملا ویژه و لذت بخش به همراه دارد. به علاوه، این نوازش و تماس با بدن کودک نشان دهنده علاقمندی والدین به مراقبت از فرزندان می باشد و  بدین ترتیب کودکان احساس امنیت و آرامش می کنند. همچنین کودکان یادمی گیرند که برای جسم خود ارزش قائل شوند و همزمان در می یابند که دیگران برای جسم آنها ارزش قائل اند. به نظر میرسد که ارزش دادن به جسم کودک، در رشد و تکامل سالم جنسی و احساسی او نقش موثری ایفا می کند.    
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تمایل جنسی کودکان چیست؟ ،
آخرین ویرایش: - -

مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، پزشکی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ،

مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم

 

سوال شما :پسر بزرگم 12 ساله است و این اواخر چندین بار پیژامه خیس اش را در سبد لباس های کثیف دیده ام. ناگهان به ذهنم رسید که این خیس کردن به خاطر خواب هایی است که می بیند. اما آیا او برای دیدن این جور خواب ها هنوز خیلی جوان نیست؟ دخترم هم 10 ساله است. آیا باید کم کم او را برای  اولین عادت ماهانه آماده کنم؟ ممکن است  قاعدگی در این سن شروع شود؟ من خودم وقتی 13 ساله بودم برای اولین بار عادت ماهانه شدم و به نظر همه قاعدگی من زودرس بوده. بهترین روش برای آماده کردن دخترم چیست؟ آیا بعد از وقوع این تغییرات در کودکان گرفتن جشن موضوعیت دارد؟

 

پاسخ : پسر 12 ساله می تواند برای اولین بار مُحتلم شود و قاعدگی نیز میتواند برای دختران 10 ساله هم اتفاق بیفتد. سن متوسط قاعدگی در دختران حدود 13 سال است. اما تعیین حد متوسط بسیار دشوار است زیرا گاهی قاعدگی به طور چشمگیری زودتر یا دیرتر رخ می دهد. با توجه به اینکه بلوغ پسران کمی دیرتر از دختران آغاز می شود، میانگین سنی برای شروع ترشح اسپرم در پسران حدود 14 سال می باشد که البته در این مورد نیز احتلام می تواند خیلی زودتر یا دیرتر از سن متوسط آغاز شود.

امروزه، بلوغ دختران و پسران زودتر از گذشته آغاز می شود. اما تغییرات احساسی شان به نسبت رشد جنسی با تاخیر صورت میپذیرد. این بدان معناست که اندام بچه بالفعل تحولات بلوغ را نشان می دهد، اما تغییرات احساسی هنوز در مرحله قبل از بلوغ میباشد.  پس باید رشد و نمو اندام فرزندتان را در نظر بگیرید. آنها در مورد جلوگیری از حاملگی و اولین گام های عاشق شدن حرف می زنند، اما در نظر داشته باشید که در عین حال بچه های نیز هستند که هنوز تمایل ندارند چیزی در مورد رفیق داشتن و عاشق شدن بشنوند. اگر یک کودک یا نوجوان هنوز دوست دارد روی پایتان بنشیند، در آغوش گرفته شود و مثل یک بچه مورد توجه قرار گیرد، بهتر است که به این نیاز توجه کنید و به آن پاسخ مثبت دهید.

والدین اغلب فراموش می کنند که کودک شان به سرعت به سوی بالغ شدن پیش می رود و از یاد می برند که با دختران در مورد اولین قاعدگی و با پسران در مورد اولین خروج اسپرم صحبت کنند. حتی اگر پیش از اینها با فرزندتان در این موارد صحبت کرده باشید، باز هم بسیاری از بچه ها در نخستین مواجهه با قاعدگی یا خروج اسپرم دچار شوک میشوند. در صورتیکه اگر کودک اطلاعات کافی و آمادگی کامل داشته باشد، چنین شوکی اتفاق نخواهد افتاد.

در مورد اولین قاعدگی می توان توضیح داد که رنگ خونی که ترشح می شود همیشه قرمز نیست، و گاهی می تواند به رنگ متمایل به قهوه ای باشد. در سال اول (و حتی گاهی پس از آن) عادات ماهانه به شکل بسیار نامنظم صورت می گیرد و چنین نیست که همه ی دختران در دوران عادت ماهانه دچار درد شدید در ناحیه ی شکم شوند.

در هر حال، به عنوان والدین بهترین کار این است که با این اتفاقات به شکل مثبت برخورد کنید. به عنوان مادر تلاش کنید که توجه دخترتان را به جهات مثبت عادات ماهانه جلب کنید (زن شدن ، بزرگسالی، رشد و باروری تن).
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم ،
آخرین ویرایش: - -

مروری بر پدیده خشونت‌بار كودك آزاری‌

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: دانستنیهای پزشکی ، روانشناسی ، ازدواج و خانواده ،

مروری بر پدیده خشونت‌بار كودك آزاری‌
جرایم سیاه مجرمان جنسی‌


بامداد شنبه 6 بهمن 1386: جوانی 21 ساله تحت‌الحفظ، با گام‌هایی لرزان به حیاط زندان مركزی اصفهان پا می‌گذارد. نامش رضا است، شهرتش ش.... ، جرمش تعرض. او متهم است سال گذشته چندین پسربچه 7 تا 10 ساله را ربوده و مورد تعرض قرار داده است. هرچند فقط خانواده 7 كودك علیه او شكایت كردند، اما خودش اذعان دارد كه گناهش بیشتر و جرمش سنگین‌تر است.
دقایقی بعد با تایید پزشك قانونی حاضر در محل اجرای حكم، نام رضا و پرونده‌اش به بایگانی دادگستری سپرده می‌شود، در همان ردیفی كه پیش از این پرونده بیجه‌، جانی پاكدشتی، محمدعلی فیروزی شكارچی كودكان مرودشتی و... جای گرفته بود. تكرار چنین پرونده‌هایی از معضلی تلخ حكایت دارد كه نه با سرپوش گذاشتن بر آن بلكه با موشكافی، تحقیق و چاره‌یابی باید با آنها برخورد كرد.

رضا و مجرمانی از این دست بی‌شك پیش از آن كه به جنایتكارانی مخوف تبدیل شوند خود قربانی معضلات گوناگون از فقر و نابسامانی خانوادگی تا بیماری‌های روحی و روانی بوده‌اند؛ به گونه‌ای كه مقایسه پرونده، اظهارات و سرگذشت این افراد سرنخ‌های مشابهی را آشكار می‌كند كه بر اختلال شخصیتی آنان مهر تایید می‌زند.

رضا 21 سال قبل در خانواده‌ای فقیر و پرجمعیت متولد شد. او خودش درباره كودكی‌اش گفته بود: «از كودكی چیزی به جز بدبختی به یاد ندارم. خانواده من بیشتر از 10 فرزند داشت و پدرم با من بدرفتاری می‌كرد».

نابسامانی خانوادگی نخستین گام در مسیر جرم و جنایت است. بیجه - قاتل كودكان پاكدشتی كه به قربانیانش تعرض می‌كرد - نیز وضعیتی مشابه داشت. او در 3 سالگی مادرش را كه به سرطان خون مبتلا بود از دست داد و با پدرش كه مرتب او را كتك می‌زده و شكنجه می‌داده زندگی می‌كرد و پدر چندی بعد ازدواج مجدد كرد.

كاظم بیرجندی  آسیب‌شناس اجتماعی  درباره نقش خانواده در آینده كودكان می‌گوید: «انسان موجودی اجتماعی است و خانواده نخستین جامعه‌ای است كه فرد عضویت در آن را تجربه می‌كند. تحقیقات نشان داده است نحوه رفتار والدین با كودك و روابط پدر و مادر با یكدیگر نقش بسزایی در شكل‌گیری شخصیت فرد دارد. به گونه‌ای كه كودكان خانواده‌های نابسامان در آینده از كمبودهای عاطفی رنج می‌برند و از سویی بزرگ‌ترین فرصت زندگی را برای فرا گرفتن مهارت‌های زندگی سالم از دست می‌دهند، بنابراین طبیعی است خانواده‌های ناسالم، فرزندان ناسالم‌ تحویل جامعه دهند.»

وی می‌افزاید: «كودكانی كه مورد خشونت والدین قرار می‌گیرند یا شاهد اعمال خشونت پدر و مادر نسبت به یكدیگر هستند به احتمال زیاد در بزرگسالی از همان الگوی خشن تبعیت می‌كنند و شخصیت‌های ضداجتماعی خواهند داشت.»

وضعیت فرد در نظام آموزشی و مدرسه از دیگر مولفه‌هایی است كه در شكل‌گیری شخصیت او نقش و تاثیر مهمی دارد. رضا هیچ گاه در مدرسه فردی موفق نبود. او كلاس اول دبستان مردود و در كلاس دوم با معلمی روبه‌رو شد كه خشن بود. این جوان در نهایت در كلاس پنجم دبستان ترك تحصیل كرد. بیجه نیز در شرایطی مشابه با وجود هوش بالا و استعداد زیاد برای تحصیل در 11 سالگی مدرسه را رها كرد و هر دو مجرم به سرعت وارد بازار كار شدند. رضا ابتدا در یك لبنیاتی و سپس در كشتارگاه مشغول به كار شد و بیجه مدتی به عنوان نان‌خشك‌ جمع‌كن فعالیت می‌كرد.

بیرجندی در این رابطه می‌گوید: «شخصیت فرد مرحله به مرحله شكل می‌گیرد و مدرسه پس از خانواده بیشترین نقش را در پروسه رشد فرد به عهده دارد. طبیعتا ناكامی تحصیلی و ترك مدرسه به معنای آن است كه فرد از یك سری آموزش‌های لازم برای زندگی محروم می‌شود، توان تطابق دادن خود با شرایط اجتماعی را از دست می‌دهد، نمی‌تواند درك درستی از پدیده‌های زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد و... در این میان این مجرمان بلافاصله پس از رهاكردن مدرسه وارد بازار كار می‌شوند یعنی از دنیای كودكی به دنیای بزرگسالی جهش می‌یابند، بدون آن كه این اتفاق گام به گام رخ داده باشد و فرد به لحاظ ذهنی و روانی و حتی جسمی، آمادگی روبه‌رو شدن با شرایط جدید را داشته باشد.»

نكته دیگری كه در این پرونده‌ها كاملا مشهود است خاطره تلخ مجرمان جنسی از كودكی و گذشته خودشان است. غالب این افراد پیش از آن كه تبدیل به یك بزهكار شوند، خود بزه دیده بودند. رضا دو بار مورد تعرض قرار گرفته بود. او در این باره گفته بود: «پس از كار در كشتارگاه در یك مغازه مشغول به كار شدم و یك روز هنگامی كه آنجا تنها بودم مردی به من حمله كرد و با وجود مقاومت من، مرا مورد تعرض قرار داد. پس از آن بود كه از خودم و آن مرد متنفر شدم و به فكر انتقام‌جویی افتادم.» این حادثه در مورد بیجه نیز رخ داده و او دو بار در سنین 6 و 12 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود.

مریم رامشت  روان‌‌شناس و استاد دانشگاه  در این باره می‌گوید: «بررسی روانكاوانه افرادی كه مرتكب جرایم جنسی می‌شوند نشان می‌دهد كه در اغلب موارد آنان به اختلالات روحی و روانی مبتلا هستند و این اختلالات در زمانی ریشه دارد كه خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند. افرادی كه در كودكی مورد تعرض قرار می‌گیرند باید تحت درمان قرار گیرند و به شرایط روانی‌ آنها رسیدگی شود؛ در غیر این صورت صدمات وارده بر آنها می‌تواند از این اشخاص، افرادی بزهكار بسازد كه قصد دارند از جامعه انتقام بگیرند. به همین خاطر است كه باید به قربانیان جرایم جنسی توجه ویژه داشت.»

نكته دیگری كه در رابطه با این دسته از مجرمان باید مدنظر قرار داد، رشد نسبی این افراد و اخلال در این فرآیند است. سیدضیاءالدین فائق   آسیب‌شناس اجتماعی  در این باره می‌گوید: «رشد جنسی فرد دو مرحله مهم دارد، مرحله اول دوره سنی 4 تا 7 سالگی است، در این دوره كودكان نخستین بار با جنسیت خود آشنا می‌شوند و الگوهای اساسی را برای شكل‌گیری جنسیت و شخصیت خود انتخاب می‌كنند. در این باره كودكان با توجه به جنسیت خود اسباب‌بازی‌ها و لباس‌های مخصوص را می‌پسندند. پس از این دوران با دوره نهفتگی مواجه هستیم؛ در این دوره فرد به ثبت اتفاقات در ذهن خود می‌پردازد، همه چیز را درونی می‌كند و الگوهای جنسی و خمیرمایه زندگی آینده‌اش شكل می‌گیرد. این دوره از 7 تا 11 سالگی ادامه دارد و كودكانی كه دراین مرحله در خانواده‌های ناسالم زندگی می‌كنند، تابع الگوهای نادرست جنسی می‌شوند و چون وقایع در ذهن‌ آنها ثبت می‌شود، احتمال این كه در بزرگسالی به مجرم جنسی تبدیل شوند زیاد است. پس از دوره نهفتگی، سن 11 تا 15 سالگی دوره اول بلوغ و 17 تا 20 سالگی دوره دوم بلوغ است كه درباره این دوران، افراد اطلاعات بیشتری نسبت به مراحل قبلی رشد جنسی دارند و والدین باید در دوره نهفتگی جنسی بشدت مراقب كودكان خود باشند.»

علاوه بر ریشه‌یابی این دسته از جرایم و تلاش برای پیشگیری از تكرار آنها، شناسایی، دستگیری و مجازات مجرمان نیز بسیار حائز اهمیت است. احمد ابراهیمی  حقوقدان  درباره مجازات این مجرمان می‌گوید: «مجازات چنین اعمالی طبق قانون مجازات اسلامی مرگ است. ترتیب رسیدگی به این پرونده‌ها به این شكل است كه پس از طرح شكایت در دادسرا، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر می‌شود و پس از دستگیری فرد، دادسرا موظف است پرونده را بدون رسیدگی به دادگاه‌های كیفری استان ارجاع دهد؛ چرا كه قانون پیش‌بینی كرده است، دادسرا حق ورود به پرونده‌های تجاوز به عنف را ندارد. در ادامه دادگاه‌های كیفری استان تحقیق از متهم را آغاز می‌‌كنند و پس از اثبات جرم، وی را به مرگ محكوم می‌كنند؛ اما تشخیص چگونگی اجرای حكم طبق ماده  110 قانون مجازات اسلامی برعهده قاضی است.

تعیین مراحل ویژه‌ای برای رسیدگی به این‌گونه جرایم به خاطر آثار و تبعات منفی است كه در جامعه به‌جای می‌گذارد. غلامرضا انصاری  رئیس كل دادگستری استان اصفهان  درباره ضرورت مجازات این مجرمان می‌گوید: اصولا دلیل مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرایم مشابه است و قطعا هر كس در تعارض با منافع اجتماع قرار گیرد با برخورد جدی، قاطع و قانونی روبه‌رو خواهد شد. اساس اصرار قانونگذار بر اجرای مجازات به منظور جلوگیری از تجری سایر افراد و عبرت گرفتن اشخاصی است كه به هنجارهای جامعه توجه نمی‌كنند.

وی می‌افزاید: اگر چه این مجرمان مجازات می‌شوند، اما باید به سمتی حركت كنیم كه با آموزش خانواده‌ها، كودكان را مصون كنیم و با اقدامات پیشگیرانه سد راه افرادی مانند رضا شویم.

علیرضا رحیمی‌نژاد
منبع : جام جم انلاین
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مروری بر پدیده خشونت‌بار كودك آزاری‌ ،
آخرین ویرایش: - -

لزوم توجه به تفاوتهای جنسیتی : بگذارید بچه‌ها آگاه شوند

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ،
 
لزوم توجه به تفاوتهای جنسیتی : بگذارید بچه‌ها آگاه شوند
 

گروه جامعه - مریم یوشی‌زاده: بابا نشست كنار تخت دخترش تا قصه همیشگی شب‌هنگام را تعریف كند. قصه او اما این بار نه‌آهو داشت، نه جوجه، نه گرگ داشت، نه بره. شخصیت‌های قصه بابا این بار آدم بودند؛ آدم‌هایی كه نه زن بودند و نه مرد. دختر پرسید: چرا آدم‌های قصه‌ات هیچ كس نیستند؟! و بابا به خودش نهیب زد: نكند چشم و گوش دخترم باز شده باشد!

«كودكان چقدر حق دارند درباره مسائل جنسی بدانند؟» این سوالی است كه بیشتر پدر و مادرها دست‌كم یك بار در مواجهه با سوال‌های كودكانشان از خود پرسیده‌اند و نكته تاسف‌آور اینجاست كه جواب خیلی از آنها به این سوال یك جمله كوتاه و دردسرساز است: «فعلا قدغن!»

گاهی وقت‌ها، وحشت ما از خط قرمز‌های شرعی و عرفی آنقدر زیاد است كه نه‌تنها ترجیح می‌دهیم هرگز به حوالی آنها نزدیك نشویم؛ بلكه حتی محافظه‌كاری را به حدی می‌رسانیم كه از شرع و عرف هم پیشی می‌گیریم و سختگیرانه‌تر از آنها عمل  می‌كنیم.

یكی از این خط قرمزها، مسائل جنسی و آموزش آنها به كودكان است كه در صورت بی‌توجهی والدین، ممكن است آنها و فرزندانشان را در آینده با مشكلات جدی مواجه كند.

چه وقت؟


دكتر رسول روشن، روان‌شناس كلینیك خانواده و سلامت جنسی در گفتگو با خبرنگار‌جام‌جم تاكید می‌كند: غریزه جنسی به عنوان یكی از غرایز طبیعی بشر نیاز به تربیت شدن و پرورش دارد و قابل چشم‌پوشی نیست.

به گفته روان‌شناسان، بهترین زمان برای توضیح درباره مسائل جنسی زمانی است كه كودكان اولین سوال‌های خویش را در این باره مطرح می‌كنند، با این حال بهتر است این پاسخ‌ها در قالبی غیرمستقیم و كمتر با پرداختن به همه جزییات مطرح شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، زمان آغاز آموزش‌های جنسی به كودكان را مربوط به سنی خاص نمی‌داند و معتقد است: تنها تفاوت این نیاز با نیاز‌های دیگر، شیوه متفاوت آموزش آن است.

وی درباره شیوه متفاوت آموزش مسائل جنسی به كودكان توضیح می‌دهد: اولین قدم برای آشنا كردن كودكان با مسائل جنسی، آموزش چگونگی برقراری ارتباط عاطفی به آنهاست.

رابطه عاطفی مطلوب و كافی با مادر، آموزش دوست داشتن و دوست داشته شدن و بخصوص یاد‌دادن نحوه صحیح ابراز عواطف به كودكان، همگی بخشی از آموزش‌هایی هستند كه می‌تواند كودكان را برای مواجهه با مسائل جنسی در آینده آماده كند. درمانگر كلینیك سلامت جنسی و خانواده، با تاكید بر غیرمستقیم بودن آموزش‌ها به كودكان در این حوزه مثال می‌زند: از حدود 6 سالگی كه كودكان به تفاوت‌های جنسی خود با همسالان پی می‌برند، می‌توان برای پاسخگویی به كنجكاوی‌های آنان از روایت داستان‌هایی با اشاره به مضمون هویت جنسی استفاده كرد.

حیطه سنی 6 تا 12 سال، زمانی است كه به گفته این روانشناس، كودك در آن، دوران نهفتگی جنسی را طی می‌كند و والدین می‌توانند از این فرصت برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و مسائل اخلاقی بین دو جنس مخالف استفاده كنند.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، كودكانی نیز وجود دارند كه زودتر از موعد مقرر، كنجكاوی‌های جنسی را آغاز می‌كنند كه در این صورت والدین باید درباره آنان با روانشناس مشورت كنند تا با روش‌هایی از قبیل بازی‌درمانی و.... از ایجاد پیامد‌هایی منفی در آینده جلوگیری كنند.

چرا باید بدانند؟


روشن با اشاره به این كه در كشورمان آگاه‌سازی كودكان نسبت به هویت جنسی بسیار محدود است و كودكان تنها در قالب جشن‌های شرعی مانند جشن تكلیف و... تا حدی با این مقوله آشنا می‌شوند، می‌گوید: ناآگاهی در زمینه مسائل جنسی و نفی مطلق آن، كودكان را كنجكاوتر می‌كند و ممكن است آنان را به برقراری رابطه زودهنگام با جنس مخالف تحریك كند.

از سوی دیگر ناآگاهی كودكان در این زمینه گاه به سوءاستفاده جنسی بزرگسالان از آنان منجر می‌شود و در مواردی آنان را به سوی دوگانگی جنسی در بلوغ سوق می‌دهد.

اما مهمترین نكته‌ای كه درمانگر كلینیك سلامت جنسی و خانواده را به تاكید بر آموزش‌های حساب شده جنسی به كودكان وامی‌دارد، رضایت آنان از زندگی زناشویی‌ در بزرگسالی است.

روشن این باور را با یك سوال مطرح می‌كند و می‌پرسد: «چطور فرزندانمان را از دانستن درباره یكی از غرایز طبیعی بشر محروم می‌كنیم و آن را امری ممنوع و قبیح جلوه می‌دهیم؛ اما در بزرگسالی از آنان انتظار داریم پس از ازدواج، روابط زناشویی موفق داشته باشند؟»

منبع جام جم آنلاین
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: لزوم توجه به تفاوتهای جنسیتی : بگذارید بچه‌ها آگاه شوند ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 12 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic