کروماتوگرافی

1391/02/13 10:09

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: بیوشیمی ، تجهیزات پزشکی ،

کروماتوگرافی تکنیکی است که برای جدا سازی پروتئین ها در آزمایشگاه از ان بهره می بریم و به دو نوع اصلی سطحی و ستونی تقسیم بندی می شود . در چند پست در مورد این تکنیک بحث خواهیم کرد . تمام مطالب هم حاصل ترجمه از کتاب تیتز است . امیدواریم که مفید باشد .

قبل از تعیین ویژگی ها و فعالیت های شیمایی یک پروتئین باید ابتدا ان را خالص سازی کنیم . همان طور که اطلاع دارید سلول از هزاران نوع پروتئین تشکیل شده است ولی چگونه این پروتئین ها را می توانیم به صورت خالص تهیه کنیم ؟؟!! جداسازی پروتئین ها به ویژگی های مخصوص هر پروتئین مانند اندازه ، بار الکتریکی و نحوه اتصال انها وابسته است . منبع یک پروتئین معمولا کشت های میکروبی و یا بافت است . اولین مرحله در خالص سازی پروتئین ها شکست سلول و آزاد کردن آنها در یک محلول به نام crude extract (عصاره خام) می باشد . سانتریفیوژ افتراقی هم در صورت لزوم برای جداسازی محلول های فراسلولی و یا جداسازی ساختار های خاص سلولی استفاده می شود . زمانی که عصاره پروتئین از سلول استخراج شد از روش های مختلفی می توان برای جداسازی و خالص سازی پروتئین(های) تشکیل دهنده محلول استفاده کرد. معمولا  از عصاره ، در زمینه درمانی استفاده می شود که پروتئین ها را بر اساس اندازه و یا بار به قسمت های مختلفی جداسازی می کنیم که به این روش "جزء به جزء کردن" یا fractionation می گویند . مراحل اولیه خالص سازی پروتئین جدا از حلالیت پروتئین است و به دما ، غلظت نمک ،  PH  و سایر فاکتور ها وابسته است . میزان انحلال پذیری پروتئین در غلظت بالای نمک کمتر است که به این خاصیت پروتئین ها " salting out " می گویند (معادل مناسبشو نتوسنتم پیدا کنم!) افزودن مقدار معینی از نمک رسوب برخی از پروتئین ها را انتخاب می کند در حالی که رسوب برخی از آنها باقی خواهد ماند . آمونیوم سولفات به علت قابلیت حل بالا در آب ، ترکیبی است که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد . قوی ترین روش برای جداسازی جزء به جزء پروتئین ها کروماتوگرافی ستونی است که می تواند پروتئین ها را بر اساس بار الکتریکی ، اندازه ، قدرت پیوند و ... جداسازی کند . ماده جامد متخلخل با ویژگی های شیمیایی خاص (فاز ساکن) در ستونی تعیبه می شود و محلول بافری (فاز متحرک) از میان آن تراوش می شود . محلول حاوی پروتئین در بالای ستون به صورت لایه ای اندوده می شود و سپس به داخل ماتریکس فاز ساکن تراوش می کند و با گسترش محلول باندهایی را در داخل فاز ساکن ایجاد می کند . برخی از پروتئین ها بر اساس ویژگی های آنها به سرعت و یا به کندی در ستون سیر می کنند. به طور مثال در کروماتوگرافی تعویض کاتیونی ، فاز جامد دارای بار الکتریکی منفی است . در فاز متحرک ، پروتئین ها با بار الکتریکی خالص مثبت با سرعت کمتری نسبت به پروتئین های دارای بار الکتریکی خالص منفی حرکت می کنند به این علت که میزان مهاجرت به برهمکنش فاز ساکن و پروتئین وابسته است دو پروتئین میتواند به دو باند مجزا جدا شود . وسعت باند پروتئین در فاز متحرک (محلول پروتئینی) به دو عامل نوع خصوصیت جداسازی پروتئین و نحوه تقسیم انتشار وابسته است . هر چه قدر طول ستون کروماتوگرافی بزرگتر شود دقت جداسازی دو پروتئین با بار الکتریکی خالص متفاوت بیشتر خواهد شد . اگرچه میزان سیر محلول پروتئینی در ستون با افزایش طول ستون کاهش خواهد یافت و میزان زمانی که محلول در ستون خواهد بود بیشتر می شود .

عناصر استاندارد سازنده یک کروماتوگراف ستونی شامل ماده جامد متخلل محفوظ در یک ستون شیشه ای یا پلاستکی است . ماده جامد (ماتریکس) فاز ساکن را ایجاد می کند که از میان ان محلول مهاجرت می کند که به ان فاز متحرک می گویند . محلول  تراوش شده به ستون از انتهای آن و از طریق خروجی تعبیه شده در پایین ستون خارج می شود و از بالای ستون همین مقدار محلول توسط مخزن تعبیه شده در بالای ستون به داخل ستون ترواش می شود . محلول پروتئینی که برای جداسازی تهیه شده را به صورت لایه ای در بالای ستون قرار می دهیم و اجازه می دهیم تا در تخلل های فاز ساکن نفوذ کند . فاز متحرک از تانک بر روی لایه نمونه پروتئین می ریزد و با ان باند می شود . با مهاجرت پروتئین در ماتریکس کم کم عده ای پروتئین ها به دلیل برهمکنش با فاز ساکن ، عقب می افتند و به لایه هایی جدا می شوند . همه محلول پروتئین با گذشن زمان بر روی ستون پهن می شود . پروتئین های خاص (در شکل A,B,C) به تدریج از یکدیگر جدا می شوند و باندهای خاصی را تشکیل می دهند . رفته رفته با گسترش بیشتر محلول در ستون دقت لایه های بیشتر می شود . در شکل پروتئین  A  نسبت به B,C بهتر جدا شده است ولی انتشار یکسان B,C باعث کاهش دقت جداسازی آنها شده است .

   •  کروماتوگرافی در علوم آزمایشگاهی تکنیکی برای جداسازی و طبقه بندی چند ماده مورد تست است .

اساس کار

کروموتوگرافی یک روش فیزیکی است که ترکیبات یک محلول ساده را براساس توزیع متفاوت بین فاز ثابت و متحرک جدا می کند . براساس این روش ، فاز متحرک ،  نمونه را در یک سطح ، لایه و یا یک ستون حاوی فاز ثابت ،  با خود حمل می کند . با عبور و سیر فاز متحرک در مجاورت فاز ثابت ، چند حالت زیر برای ترکیبات محلول اتفاق خواهد افتاد :

 • بر روی فاز ثابت مستقر می شود (بدون مهاجرت) .
 • بر روی فاز متحرک مستقر می شود (مهاجرت همراه با فاز متحرک).
 • بین دو فاز پخش می شود (مهاجرت متفاوت).

ذراتی که دارای میل زیادی نسبت به فاز ثابت هستند در فاز ثابت مستقر می شوند و نسبت به سایر ذرات که دارای میل کمتری هستند با سرعت کمی مهاجرت می کنند . ذرات دارای میل کمتر در روی فاز متحرک مستقر می شوند و با سرعت بیشتر مهاجرت می کنند . بدین صورت ذرات جدا شده از محلول که دارای میل کمتری نسبت به محلول هستند دارای میل زیادی نسبت به فاز ثابت هستند . ذرات با پیوند های قوی به فاز ساکن متصل می شوند سپس با تغییر خصوصیات فیزیکی و یا ویژگی های طبیعی شیمیایی فاز متحرک ، ذرات از محل خود در فاز ثابت جابه جا می شوند.

کروماتوگرافی به  دو گروه اصلی ستونی و سطحی تقسیم بندی می شود .  در کروماتوگرافی سطحی ، فاز ساکن بر روی یک صفحه کاغذ اندوده می شود (کروماتوگرافی کاغذی) و یا اینکه به یک سطح جامد متصل می شود (thin-layer chromatography  [TLCI) . در کروماتوگرافی کاغذی ، فاز ساکن (ثابت) یک لایه از آب و یا حلال قطبی است که بر روی فیبر کاغذی اندوده شده است . در TLCI ، لایه نازکی از یک ماده خاص مانند ژل سیلیکا بر روی یک صفحه شیشه ای یا لایه آلومینیومی و یا پلاستیکی به طور یکنواخت پخش شده است . زمانی که ضخامت لایه ها نازک به کمترین حالت ممکن برسد (4.5 میکرومتر) در این صورت به این روش کروماتوگرافی HPTLC یا کروملتوگرافی لایه نازک فشار بالا گفته می شود .

در کروماتوگرافی ستونی ، فار ثابت می تواند سلیکای خالص و یا پلیمر و یا اندوده شده در داخل آن و یا به صورت پیوند شیمیایی متصل به آن باشد . ممکن است فاز ساکن به صورت  "بسته ای" در داخل تیوبی و یا اندوده شده در سطح داخلی فضای تیوب باشد . کروماتوگرافی ستونی اگر دارای فاز متحرک گازی و یا مایع باشد، کروماتوگرافی گازی و یا کروماتوگرافی مایع نامگذاری می شود . زمانی که در کروماتوگرافی مایع ، ضخامت ذرات فاز ساکن بسیار کمتر باشد به آن HPLC می گویند .  زمانی که کروماتوگراف مایع و یا گازی به یک دستگاه طیف سنج متصل می شود ، دو تکنیک با هم ترکیب می شوند و در فاز گازی GC-MS و در فاز مایع (LC-MS ) نام گذاری می کنیم .

در کروماتوگراف تحلیلی GC و LC فاز متحرک یا شوینده از ستون خارج می شود و  از جلوی حس گری  عبور میکند که باعث تولید و رسم سیگنال های الکترونیکی براساس مسافت ، زمان و حجم میشود .  رسم به دست امده بدین صورت کروماتوگرام (chromatogram )نامیده می شود . زمان بازداری و یا حجم محلول زمانی است که محلول از انژکتور خارج شده و به ستون ترزیق می شود و از میان ستون و حسگر عبور می کند . اطلاعاتی که توسط کروماتوگرام به دست میاید برای جداسازی و شناسایی ترکیبات محلول استفاده خواهد شد . از آنجا که ذرات شستشو شده به صورت قله های سری (پیک در نمودار) گرافیکی دیده می شوند . تکرار آنها تحت عنوان پیک کروماتوگرافیک خواهد بود . این پیک ها با ارتفاع ، عرض و مساحت تعریف می شوند . در کروموتوگرافی سطحی و یا کاغذی ، مناطق جداشده بر اساس رنگ های طبیعی آنها و یا با استفاده از اصلاح کننده های شیمیایی به صورت نکته و یا باند های رنگی شناسایی می شوند .

مكانیزم جداسازی در كروماتوگراف

جداسازی پروتئین در كروماتوگراف به دو كلاس شیمیایی و فیزیكی انجام می شود شامل : تعویض یونی ، تفكیك كردن ، جذب سطحی ، انتخاب بر اساس اندازه و مكانیسم پیوستگی می باشد . در مراحل اولیه پیدایش كروماتوگرافی علوم آزمایشگاهی ها از دو روش تغییر یونی و همچنین مكانیسم تفكیكی یا پارتیشنی استفاده می كردند .

 

كروماتوگرافی تعویض یونی

كروماتوگرافی تعویض یونی كروماتوگرافی تعویض یونی بر اساس تغییر یونها استوار است . در این روش بار سطح ثابت (فاز ثابت) با بار مخالف خود در فاز متحرك ، تعویض می شود . بر اساس شرایط ، مواد محلول كاتیون (بار مثبت) و یا انیون (بار منفی) هستند . آنها بر اساس باریونی متفاوت خود و یا بر حسب مقدار بار یونی جدا می شوند . سطح ظریفی از رزین و یا سلیكا میتواند فاز ساكن را در این نوع كروماتوگراف تشكیل دهد كاتیون و یا انیون ها در این حالت بر روی فاز ساكن اندوده می شود و یا با پیوند شیمیایی به آن (فاز ساكن) متصل می شود . برای حفظ بار الكتروشیمیایی با تعویض یون ها ، counterion در نزدیكی فاز ساكن تعبیه می شود . یون های محلول در فاز متحرك با counterion تعویض بار می شوند سپس یون های محلول با تغییر ph ، قدرت یونی و یا هر دو فاز متحرك شسته و انتخاب می شوند .

تعویض كاتیونی ، حاوی دسته از بار های منفی است كه برای جداسازی و یا "تعویض" ذرات كاتیونی استفاده می شود . (یعنی ذراتی محلولی كه دارای بار مثبت هستند) . برای نمونه : اسید های قوی مانند یون های سولفونات و اسید های ضعیف مانند یونهای كربوكسیلات ، كربوكسی متیل ، فسفات ، سولفومتیل ، سولفواتیل و یا سولفوپروپیل .

تعویض انیونی برای جداسازی محلول های آنیونی مورد استفاده قرار می گیرد . انها دارای آمین های تترامری هستند كه دارای بار مثبت هستند . برای نمونه : تری تیلامینواتیل و یا گروه های ضعیف مانند آمینواتیل ، دی اتیل آمینواتیل ، گوانیدواتیل ، اپی كلرودین-تریتانول آمین .

كروماتوگرافی تعویض یونی دارای استفاده های گوناگونی در زمینه تشخیص بیماری است . جداسازی امینواسیدها ، جداسازی پپتیدها ، جداسازی پروتئین ها ، جداسازی نوكلئوتیدها و الیگونوكلئوتیدها و نوكلئیك اسید در آزمایشگاه تشخیص طبی بر اساس این روش انجام می گیرد . جداسازی یون های غیرآلی از مخلوط های آبكی یكی دیگر از استفاده های مهم كروماتوگرافی تعویض یونی است . برای مثال ، آب دیونیزه ، با استفاده از ستون های رزینی كاتیونی و آنیونی به دست می آید .

 

كروماتوگرافی پارتیشنی (تفكیكی)

كروماتوگرافی تفكیكی توزیع متفاوت ذره حل شونده در دو مایع غیر قابل مخلوط با هم اساس كروماتوگرافی تفكیكی است . مایع مخلوط ناشدنی اولی نقش فاز ساكن را دارد . برای تهیه این فاز ، لایه نازكی از مایع با پیوند شیمیایی و یا با جذب سطحی بر روی ذره مورد نظر و یا داخل دیواره ستون موئینه ای اندوده می شود . جداسازی بر حسب تفاوت در قابلیت حل مولكول های محلول بین فاز ساكن و فاز متحرك انجام می گیرد . كروماتوگرافی تفكیكی همچنین به دو دسته gas-liquid chromatograohy و liquid – liquid chromatography تقسیم بندی می شود . LLC هم خودش به دو نوع فاز نرمال و یا فاز معكوس تقسیم بندی می شود . در LLC فاز نرمال ، مایع قطبی (از نظر بار) به عنوان فار ساكن استفاده می شود و یك حلال غیرقطبی به عنوان فاز متحرك خواهد بود . در كروماتوگرافی LLCفاز معكوس ، فاز ساكن غیر قطبی است در حالی كه فاز متحرك قطبی است . توقف – یونی و  كروماتوگرافی جفت – یونی دو فرم از كروماتوگرافی فاز معكوس LLC هستند كه برای جداسازی ذرات محلول مورد استفاده قرار می گیرد . در كروماتوگرافی توقف – یونی بخش یونی باز و یا اسید ضعیف یا خنثی می شود و یا با تغییر میزان PH فاز متحرك،ساپرس (متوقف ) می شود . با خنثی سازی گروه یونی ، محلول دارای قطبیت كمی خواهد بود و در نتیجه قابلیت متصل شده به فاز ساكن غیر قطبی در ان بیشتر می شود . ذرات ساپرس شده هم وی‍گی های همانند ذرات خنثی دارند و با استفاده از كروماتوگرافی فاز معكوس جدا می شوند . از كروماتوگرافی جفت – یونی هم برای جداسازی داروهای درمانی و متابولیسم آنها استفاده می كنیم .

 

كروماتوگرافی جذب سطحی

كروماتوگرافی جذب سطحی اساس این نوع كروماتوگرافی هم بر اساس تفاوت در جذب سطحی و یا عدم جذب سطحی بر روی ذره ای جامد است . نیرویهای الكترواستاتیك و همچنین پیوند یونی برهمكنش های فیزیكی هستند كه این نوع كروماتوگرافی را كنترل می كنند . در GC از این متد برای جداسازی تركیبات دارای وزن مولكولی كم (مانند : متیل ، اتیل ، الكلهای ایزوپروپیل) و همچنین تركیباتی كه دارای فاز گازی در دمای اتاق هستند استفاده می كنیم .

 

كروماتوگرافی انتخاب بر اساس اندازه

كروماتوگرافی انتخابی بر اساس اندازه Size-exclusion chromatography همچنین به نام های فیلتراسیون ‍‍‍ژل ، تراوش ژل ، ممانعت مولكولی  و كروماتوگرافی مولكولی مشهور است . اساس این نوع كروماتوگرافی بر جداسازی ذرات بر اساس اندازه های مولكولی انها استوار است . شكل مولكولی و هیدارته شدن انها فاكتورهای تاثیر گذار در این نوع كروماتوگرافی است . مواد گوناگونی به عنوان فاز ثابت در این روش مورد استفاده قرار می گیرد . مثلا : دكستران كراس لینك ، پلی آكریل آمید ، آگاروز ، پلیسترین و ... . با كنار هم قرار گرفتن این مواد خلل و فرج های بسیار كوچك موقتی ایجاد می شود كه می تواند مولكول های كوچك را موقتا به دام بیندازد . مولكول ها با اندازه بزرگ در فاز متحرك باقی می مانند و به سرعت از ستون شستشو داده می شوند . از این نوع كروماتوگرافی برای مقاصد تحقیقاتی و تجزیه ای استفاده می شود .

 

كروماتوگرافی پیوسته

در این نوع از كروماتوگرافی ، از برهم كنش های ویژه و اختصاصی بیولوژی برای جداسازی ذرات استفاده می كنیم .پیوند  آنزیم – سوبتسرا ، هورمون – گیرنده و یا آنتی ژن – آنتی بادی در این نوع از كروماتوگرافی استفاده می شود . اهمیت این تكنیك در قدرت بالای انتخاب آن است . در آزمایشگاه از این روش برای جداسازی هموگلوبین های گلیكوزیله (ستون فنیل برونات - phenyl boronate  columns ) ولیپوپروتئین های LDL و VLDL (ستون هپارین) استفاده می شود . همچنین از این روش برای تهیه پروتئین ها و آنتی بادی ها در مقادیر كمی زیاد برای مقاصد تحقیقاتی بهره می بریم .


http://lab-sciences.blogfa.com
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کروماتوگرافی ،
آخرین ویرایش: - -

تشخیص آزمایشگاهی سو استعمال مشروبات الکلی | Alcohol Abuse

1391/02/13 10:08

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ، بیوشیمی ،

تقریبا ۲۰درصد بیماران مراقبت اولیه در آمریکا مشروبات الکلی  (اتانول) مصرف می کنند که در سطح مضر برای سلامتی هست . در کشور ما هر چند که بنابه شرع و قانون رسما استفاده از چنین مشروباتی حرام هست ولی بازهم از نظر آزمایشگاهی باید چنین افرادی را تحت نظر بالینی و مانیتورینگ قرار داد که در ادامه بحث خواهیم کرد . این نوع سو استعمال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد پذیرشی در بیمارستان های امریکا را شامل می شود و اکثر انها معمولا جوانان هستند و هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود . الکل اثرات بسیار سمی بر روی سیستم گردش خون و کبد ها دارد . الکل آنزیم های کبدی را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن هست در پی اسیب کبدی آنها را افزایش دهد .همچنین تولید البومین توسط کبد را کاهش می دهد . الکل برای سلول های پیشساز گلبول های قرمز سمی هست و ممکن هست مرفولوژی انها را تحت تاثیر قرار دهد . مقدار (disialo-, monosialo-, asialo-transferrin) ایزوفرمهای دی سیالو ، مونوسیالو و َسیالو ترانسفرین ، در حالت نرمال کم و یا غیر قابل اندازه گیری  هست ولی در سو استعمال الکل میزان این Carbohydrate deficient transferrin ، افزایش میابد .

 

اثرات مضر و عوارض الکل بر روی بدن

نمود بالینی :

ممکن هست خود را به صورت مسمومیت حاد - سخن گفتن بریده بریده - کاهش هوشیاری و یا حتی کما نشان دهد . از عوارض مصرف زیاد می توان به تاکی کاردی ، لرزش ، تب ، تهوع ، بی خوابی ، عرق کردن ، هذیان گفتن ، روان پریشی ، توهم و .. را می توان نام برد . سندروم Wernicke-Korsakoff syndrome را هم می توان از اثرات القائی الکل در کمبود تیامین نام برد . اتاکسی و اختلال در یادگیری و شناخت هم یکی دیگر از عوارض سو استعمال مصرف الکل است . به عوارض فوق باید سیروز کبدی ،پانکراتیت ، آنمی مگالوبلاستیکی ، آسیت ، کواگلوپاتی (کمبود ویتامین کا - به ویزه فاکتور های ۲- ۷ - ۹ - ۱۰ و واریس های مری را هم باید اضافه کرد ... در کل سمه !!!

 

تشخیص آزمایشگاهی

در بخش قبلی سواستعمال را معرفی کردیم و عوارض سمی و خطرناک آنها را با هم بحث کردیم در این بخش به نحوه تشخیص مصرف الکل با توجه به آزمایشات و روش های تشخیصی در ازمایشگاه می پردازیم ! اما در اول باید بگوئیم که چه زمانی ما باید این روش های تشخیصی را انجام دهیم :

 1. سوء ظن به استعمال الکل
 2. ترومای مربوط به آسیب
 3. مانیتورینگ بیماریی که تحت درمان استعمال الکل هست .

چه معیارها و آزمایشاتی می تواند شما را راهنمائی کند :

Gamma glutamyl transferase (GGT) - گاما گلوتامیل ترانسفراز
Mean corpuscular volume (MCV) - میانگین حجم گلبول های قرمز
HDL cholesterol - کلسترول خوب
Aspartate aminotransferase (AST)
Alanine aminotransferase (ALT)

تست های آزمایشگاهی

 • آزمایش CBC - میزان MCV میتواند ماکروسیتوز بودن را نشان دهد
 • کاهش خفیف در میزان ویتامین B12  و فولات
 • بیماری های کبدی
 • مصرف همزمان دخانیات و کم کاری تیروئید

تست های مربوط به عملکرد کبد

دو آمینو ترانسفراز مهم کبدی یعنی AST و ALT

 • بالا بودن نسبت AST/ALT از دو ، نشان دهنده مصرف الکل خواهد بود
 • ممکن هست این دو آنزیم افزایش نیابند چون اختصاصی و حساس نیستند .
 • آنزیم ALT اختصاصا برای آسیب کبدی هست ولی آنزیم AST  ممکن است علاوه بر بیماری های کبدی در آسیب های ماهیچه ی  اسکلتی و قلبی (کاردیاک) افزایش یابد .

آنزیم GGT

 • حساس و اندیکس کم خرجی هست !
 • حتی مصرف کنندگان کمتر هم به ویژه مردان ، دارای مقدار بالایی از این آنزیم هستند .
 • شاید در مصرف کنندگان جوان دارای حساسیت کمتری باشد .
 • اختصاصی سوئ استعمال الکل نیست بلکه ممکن است در کبد چرب غیر الکلی ، مسمویت داروئی و یا سایر بیماری های کبدی افزایش یابد .
 • مقدار ان وابسه به سن هست و در افراد تا ۲-۳ هفته هم قابل شناسایی هست .

 


علاوه بر تست های فوق تست های حساس و مهم دیگر را هم می توان نام برد که از مهمترین انها می توان به اندازه گیری CDT ، و یا اندازه گیری اتیل گلوکورونیک در ادرار اشاره کرد . برای مثال اتیل گلوکورونیک ادرار اندیکس بسیار مهمی برای مصرف الکل در طول ۱ - ۷ روز قبلی هست و همچنین CDT  برای بررسی سو مصرف مزمن مورد استفاده قرار می گیرد .


 

 همچنین برخی از تست های غیر اختصاصی هم هست که در زیر به آنها اشاره می کنیم :

شمارش پلاکت در آزمایش CBC به این علت که در 30 درصد افرادی که سوء استعمال الکل را دارند ترومبوسیتوپنی (thrombocytopenia) دیده می شود . همچنین اوضاع عادی فرد به سرعت بعد از مصرف الکل به حالت نرمال بر می گردد . مقدار HDL در افرادی که به صورت چند روز و به صورت مرتب مصرف می کنند افزایش میابد و بعد عدم مصرف در طول 1 تا 2 هفته کاهش میابد . میزان فریتین با مصرف کم الکل افزایش میابد . میزان البومین هم اگر باعث بیماری شدید کلیوی شدید کاهش میابد . میزان اورات هم با مصرف کم الکل افزایش را نشان می دهد . میزان ایمونوگلوبین آ (Immunoglobulin A) هم در مصرف مزمن افزایش میابد .

تشخیص افتراقی :

یک علوم آزمایشگاهی (مثل خودم)  باید سوء مصرف الکل یک فرد را با سایر بیماری هایی که دارای چنین علائمی هستند تشخیص افتراقی دهد . برخی حالاتی که با این سوئ استعمال باید تشخیص افتراقی داده شوند عبارت است از :

سمیت حاد ناشی از الکل - Acute alcohol intoxication

 • آنسفالوپاتی متابولیکی
 • سکته مغزی
 • سپسیس
 • مصرف بیش از حد دارو

سمیت مزمن ناشی از الکل - Acute alcohol intoxication

 • هپاتیت مزمن نوع B , C
 • کبد چرب غیر الکلی
 • بیماری متابولیکی کبدی مانند بیماری ویلسون
 • پانکراتیت مزمن
 • سیروز کبدی

غربال گری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تشخیص آزمایشگاهی سو استعمال مشروبات الکلی | Alcohol Abuse ، Alcohol Abuse ،
آخرین ویرایش: - -

كنترل یون هیدروژن در آزمایشگاه طبی

1391/02/13 10:07

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: بیوشیمی ، مقالات علمی آموزشی ، تجهیزات پزشکی ،

در آزمایشگاه پزشكی میزان غلظت یون هیدروژن با استفاده از بافر ها كنترل می شود . بافر همان طور كه می دانید ماده ای  هست كه در برابر تغییرات PH مقاومت می كند . همه اسید های ضعیف و یا قوی در حظور نمك های خودشان تشكیل سیستم بافری را می دهند . عملكرد بافرها و همچنین چگونگی حفظ PH در محلول را با توجه به معادله هندرسون هاسلباخ می توانیم توضیح دهیم  كه به صورت زیر تعریف می شود :

از نظر شیمیایی ، یونیزه شدن یك اسید ضعیف مانند HA ، و نمك آن اسید مانند BA باعث می شود كه :

ثابت تفكیك یك اسید ضعیف (Ka) با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود :

بنابراین داریم :

تركیبلتی كه با علامت [] نشان داده شده اند ، میزان غلظت مواد را نشان می دهد . دو فرمول قبلی را با هم تركیب می كنیم :

با تعریف :

 • PH = -log [H+]
 • Pka = - log Ka

فرمول زیر برداشت خواهد شد :

این معادله به عنوان معادله هندرسون هاسلباخ (Henderson-Hasselbalch) شناخته می شود . از انجا كه A-  اساسا از نمك گرفته شده بنابراین معادله را می توان به صورت زیر هم نوشت :

http://lab-sciences.blogfa.com
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: كنترل یون هیدروژن در آزمایشگاه طبی ، كنترل یون هیدروژن ،
آخرین ویرایش: - -

طرز تهیه محلولها و معرفها

1391/02/13 10:06

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: بیوشیمی ، تجهیزات پزشکی ،

معرف بیال:۳ گرم اورسینول را در یک لیتر کلریدرک اسید غلیظ حل می کنیم،سپس ۵/۲ میلی لیتر فریک کلرید ۱۰٪ بدان می افزاییم.

محلول ید(برای آنزیم ها):محلول لوگل را رقیق می کنیم تا زرد رنگ شود.

تامپون استیک اسید و سدیم استات با ph=4:جهت جستجوی پروتئین های ادرار،در مقدار کمی آب مقطر ۴/۱۲ گرم سدیم استات را با آب مقطر به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

معرف سلیوانوف:کلریدریک اسید غلیظ را به نسبت ۱:۱ رقیق میکنیم.سپس برای هر ۱۰۰ میلی لیتر اسید رقیق شده ۵۰ میلی گرم رزورسینول در آن حل می کنیم.

قرمز فنول:۴۰ میلی گرم از این ماده را در ۷/۸ میلی لیتر سود ۲۰/۱ نرمال حل میکنیم و حجم آنرا با آب به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم و برای آزمایش عمومی آنزیم ها آنرا با چند قطره کلریدریک اسید دسی نرمال به رنگ زرد در می آوریم.

فنول فتالئین:۱ گرم درصد در الکل ۹۵ درصد حل می کنیم.

فهلینگ A و B:

فهلینگ A:حدود 34 گرم مس سولفات متیلور را در مقدار کمی آب به کمک حرارت حل کرده و حجم آن را به 500 میلی لیتر می رسانیم.

فهلینگ B:حدود 173 گرم سدیم تارترات و پتاسیم تارترات یا نمک راشل را در کمی آب حل کرده،100 میلی لیتر سود 15% بدان می افزاییم و حجم محلول را به 500 میلی لیتر می رسانیم.

قرمز کونگو:5/0 گرم قرمز کونگو را در 90 میلی گرم آب حل می کنیم،سپس 10 میلی لیتر الکل به آن می افزاییم.برای تهیه کاغذ قرمز کونگو،مقداری کاغذ صافی یا کاغذ کروماتوگرافی را به محلول آغشته کرده و سپس در اتو 100 درجه خشک می کنیم.

محلول لوگل یا یدیدوره:40 گرم ید را با 60 گرم پتاسیم در مقداری آب حل کرده و حجم آن را به یک میلی لیتر می رسانیم.

معرف میلون:در یک بشر و در زیر هود 100 گرم جیوه را در 140 میلی لیتر نیتریک اسید غلیظ(d=1/42)حل می کنیم.سپس به این محلول دو برابر حجمش آب مقطر اضافه می نماییم.


http://lab-sciences.blogfa.com
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طرز تهیه محلولها و معرفها ،
آخرین ویرایش: - -

Semen analysis Spermogram - آنالیز اسپرم

1391/02/13 10:04

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: بیوشیمی ، تجهیزات پزشکی ،

نمونه باید در یک ظرف پلاستیک و یا شیشه ای بدون ماده نگه دارنده و ماده دیگر جمع اوری می شود و نمونه باید بعد از جمع آوری حداقل در دمای اتاق قرار بگیرد و یا مانند مرکز ما در انکوبه قرار گیرد . نمونه جمع آوری شده باید در عرض نیم ساعت بررسی شود در غیر این صورت جواب معتبر نخواهد بود . در زمانجمع آوری نمونه باید مشخصات زیر ثبت شود :

 • نام مرد
 • دوره ریاضت !
 • تاریخ و زمان جمع آوری نمونه
 • مشکلات در جمع آوری نمونه
 • فاصله بین نمونه و مراجعه فرد به ازمایشگاه

برای افرادی که ارزیابی اولیه می شوند باید دو نمونه  در عرض ۳ روز تا دو هفته دریافت شود.

 

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک

همانند ادرار ، برای بررسی نمونه اسپرم باید بررسی میکرو و ماکروسکوپی را انجام دهیم در بررسی ماکروسکوپی باید :

 • میزان PH  با استفاده از کاغذ PH اندازه گیری شود .
 • حجم به صورت وزن گزارش می شود و یا با استفاده از استوانه مدرج تعیین حجم می شود .
 • ظاهر نمونه از نظر بوی غیر طبیعی ، رنگ و ویسکوزیته بررسی می شود .

در بررسی میکروسکوپی هم :

 • غلظت اسپرم ها از لحاظ تعداد کل ، عمر انها و ... بررسی می شود .
 • در صورت نیاز سانتریفیوز میکنیم
 • حداقل باید 200 اسپرم را از نظر حرکت بررسی کنیم .
 • همچنین حضور سایر سلولها هم باید بررسی شود .

همان طور که گفتیم در صورت نیاز و کم بودن اسپرم باید نمونه سانتریفیوژ شود شرایط سانتریفیوژ نمونه اسپرم بدین ترتیب است :

 • اگر کمتر از 1 تا 2 اسپرم در هر میدان دیدیم : 1 میلی لتر در 600 گرم  به مدت 15 دقیقه
 • اگر اسپرمی دیده نشد : یک میلی لیتر در 3000 گرم به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ میکنیم .

 

بررسی روتین در آزمایشگاه

10 میکرولیتر از مایع منی را بر روی اسلاید شیشه ای گسترش میدهیم و سپس به مدت یک دقیقه برای ثبات نمونه بر روی لام صبر میکنیم و نمونه را در دمای 37 درجه و یا در حالت کلی بین 20 تا 40 درجه بررسی می کنیم .

 

سیستم درجه بندی برای حرکت اسپرم

 1. حرکت سریع زیاد شونده :(>25 um/s at 37 C and >20 um/s at 20 C)
 2. حرکت ارام یا تنبل
 3. حرکت بدون ترقی : (<5 um/s )
 4. بدون حرکت 

 

برآورد اولیه از غلظت اسپرم

از این روش برای تعیین میزان رقعت برای برسی در هموسایتومتر استفاده میشود . برای این کار :تعداد اسپرم ها در 400 + زمینه ، شمارش می شود و محلول رقیق کننده (آب مقطر + NaHCO3 + فرمالین + trypan blue ) را آماده می کنیم اسپرم را با توجه به مرحله اول و تعیین غلظت اسپرم رقیق می کنیم .

 

ارزیابی غلظت اسپرم

ارزیابی غلظت اسپرم با استفاده از متد هموسایتومتر انجام می شود بدین ترتیب که 10 میکرو لیتر از نمونه به چمبر ترزیق می شود و تعداد اسپرم ها در مربع مرکزی (25 در 25) شمارش می شودو تعداد اسپرم ها در مربع بزرگ (تا 200 اسپرم) بر اساس مربع های کوچک حدس زده می شود . در اخر هم با استفاده از فرمول غلظت به دست میاد . یک روش فرعی دیگر هم برای تعیین غلظت اسپرم است . این روش بدین صورت است که :

یک میلی لیتر از نمونه ای که به خوبی مخلوط شده است را با 19 میلی لیتر آب سر مخلوط می کنیم سپس یک چمبر هماتولوژی را با نمونه پر می کنیم . تعداد اسپرم ها را در مربع 1 میلی متر مربعی  (16 مربع کوچک) شمارش می کنیم و در عدد 200000 ضرب میکنیم .

 

نمونه های غیر قابل قبول و نمونه هایی که نباید ازمایش شوند :

 • به تعویق انداختن نمونه
 • جمع آوری در ظرف نامناسب
 • قرار دادن نمونه در درجه حرارت غیر مناسب
 • استفاده از منابع نمونه کثیف و یا آلوده
 • زمانی که مقدار نمونه کم و تعداد اسپرم کمتر از 200000 است .

 

کشت مایع منی

فردی که برای این تست درخواست داده است باید حداقل 7 روز ریاضت نداشته باشد و در زمان جمع آوری نمونه باید ادرار خود را دفع کند و اندام تناسلی را با صابون تمیز کند و نمونه را در ظرف استریل جمع آوری کند . نمونه باید در عرض 3 ساعت در محیط هعای کشت گرم منفی و مثبت کشت داده شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Semen analysis Spermogram - آنالیز اسپرم ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 38 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic